Закон украины о национальной полиции украины 2018

О Национальной полиции
Статья 35. Остановки транспортного средства

1. Полицейский может останавливать транспортные средства в случае:

2) если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;

3) если есть информация, что свидетельствует о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, что свидетельствует о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения;

4) если транспортное средство находится в розыске;

5) если необходимо осуществить опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

6) если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

7) если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

8) если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;

9) нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

2. Полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки ним транспортного средства с подробным описанием основания остановки, определенной в этой статье.

Стаття 32. Перевірка документів особи

Про Національну поліцію

 • перевірено сьогодні
 • закон від 05.08.2018
 • вступив у чинність 02.07.2015

Ст. 32 Про поліцію в останній чинній редакції від 2 липня 2015 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ V. Поліцейські заходи

Стаття 32. Перевірка документів особи

1. Поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

Стаття 35. Зупинення транспортного засобу

Про Національну поліцію

 • перевірено сьогодні
 • закон від 05.08.2018
 • вступив у чинність 02.07.2015

Ст. 35 Про поліцію в останній чинній редакції від 2 липня 2015 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ V. Поліцейські заходи

Стаття 35. Зупинення транспортного засобу

1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі:

1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху;

2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;

3) якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

4) якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;

5) якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

6) якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;

7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

8) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

9) порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

2. Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті.

Новые правила для полиции: что изменилось в дисциплинарном уставе

Дисциплинарные комиссии смогут проводить в открытом режиме, а полицейские получат возможность пользоваться помощью адвокатов

Недавно Верховная Рада приняла обновленный дисциплинарный устав Национальной полиции, который откладывали около двух лет. Сайт «Сегодня» разбирался, что же изменилось в новом документе, и коснутся ли эти изменения обычных украинцев.

Что предусматривает закон

В середине марта парламент проголосовал за законопроект №4670 «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины». Этот устав еще в 2016 г. разработало Министерство внутренних дел. Документ регулирует полномочия полицейских, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применений. Также там перечислены права и обязанности полицейских.

«Дисциплинарный устав национальной полиции прошел путь почти в два года от представления к его принятию. Необходимость его принятия вызвал сам закон о Национальной полиции, где было указано, что этот устав должно приниматься на уровне закона. Он определяет, когда можно привлечь полицейского к дисциплинарной ответственности и как это делать. Фактически, это внутренний документ полиции, который никак не влияет, или влияет очень косвенно, на граждан Украины», – рассказал в комментарии «Сегодня» Денис Монастырский, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра «Украинский институт будущего».

Согласно новому уставу, к полицейским могут применяться следующие виды поощрений:

 • досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
 • занесение на доску почета;
 • поощрение денежным вознаграждением;
 • поощрение ценным подарком;
 • предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до пяти суток;
 • поощрение ведомственными поощрительными отличиями Национальной полиции Украины;
 • поощрение ведомственными поощрительными отличиями Министерства внутренних дел Украины;
 • досрочное присвоение очередного специального звания;
 • присвоение специального звания, высшего на одну ступень от звания, предусмотренного занимаемой штатной должностью;
 • поощрение ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины «Огнестрельное оружие»;
 • поощрение ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины «Холодное оружие».

Помимо поощрений, также могу применяться и дисциплинарные взыскания, например, замечания, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в специальном звании на одну ступень и даже увольнение с должности, увольнение со службы в полиции. Но, кроме общеизвестных вещей, в законе появились и новшества.

Уровни наказания полицейских

Несмотря на то, что непосредственно новый устав полиции обычных украинцев и не касается, у населения часто возникают вопросы к действиям правоохранителей, когда те превышают свои полномочия, например, при разгонах митингов в правительственном квартале, при задержании и т.д.

«Деяния, совершенные полицейскими, определяются по нескольким категориям: первая – самая тяжелая. Если в действиях присутствуют преступления, тогда для полицейского предусмотрена уголовная ответственность. Сегодня расследовать эти преступления должно было бы государственное бюро расследований. Это очень важный орган, который, я надеюсь, заработает в этом году. До ноября прошлого года этим занималась Генеральная прокуратура, это были их полномочия, после ситуация изменилась и сегодня здесь царит беспорядок. Иногда бывают случаи, что сама полиция расследует преступления полицейского, что, конечно, нонсенс», – поясняет Денис Монастырский.

Второй уровень – это, если действие полицейского является не преступлением, а дисциплинарным проступком. За это криминальная ответственность не предусматривается, но в уставе прописаны дисциплинарные взыскания.

Открытые дисциплинарные комиссии

Эксперты единогласно отмечают, что одно из главных новшеств устава – это изменения, которые связаны с дисциплинарными комиссиями. Дело в том, что раньше принять решение о том, виновен полицейский или нет, мог его непосредственный начальник. Теперь все будет несколько иначе.

«Устав отменяет единоличную роль начальника в принятии решений по действиям подчиненного и привлекает дисциплинарную комиссию. Эта комиссия, хоть и будет состоять из сотрудников полиции, но они уже не будут непосредственными руководителями полицейского, совершившего проступок, что дает надежду на большую объективность в назначении взыскания. То есть теперь у людей станет больше шансов, что, хотя бы их жалобы на действия полицейских будут удовлетворены», – передает Укринформ слова Евгения Крапивина, эксперта группы по реформе органов правопорядка Реанимационного пакета реформ.

Кроме того, в состав дисциплинарных комиссий, которые будут рассматривать нарушения полицейского, могут включаться и представители общественности. Напомним, что раньше участие общественных активистов также допускалось на заседаниях дисциплинарных комиссий, но активистам чаще всего отказывали в таких возможностях.

Правда, у этой инициативы есть определенные риски. Дело в том, что дисциплинарные комиссии могут рассматривать информацию, не предназначенную для широкого круга общественности, но новый закон никак не регулирует ответственность за разглашения конфиденциальной информации.

«Это большая новация, к которой мы шли более 10 лет. Однако, здесь есть определенные риски. Этим законом не определена ответственность члена комиссии за разглашение определенных данных и информации, которую он получат в связи с этой работой. Если раньше в состав комиссии входили полицейские, то понятно, что они несли ответственность за разглашение служебной информации. Если речь идет об общественном активисте, который будет включен в эту комиссию, то он получит доступ к персональной информации, ко многим данным. И здесь возникает вопрос, что, если эти данные будут обнародованы? Здесь есть, как большой позитив, так и несовершенство в том, что не регулируется ответственность члена комиссии за разглашение такой информации», – поясняет Монастырский.

Положительный момент, который связан с дисциплинарными комиссиями, это возможность рассмотрения заседаний в открытом режиме. Раньше заседания комиссий проводились в закрытом режиме, и никто не имел к ним доступ.

«Вспомним случай с Княжичами, где проводилось также служебное расследование, и по этому случаю некоторые слушания могли быть проведены в открытом режиме, для того, чтобы общество знало, что же такое произошло в Княжичах», – говорит эксперт.

Также эксперт добавляет, что еще одним новшеством стало право полицейских пользоваться правовой помощью, т.е. помощью адвоката.

«Полицейский имеет право пользоваться помощью адвоката, адвокат допускается на заседание комиссии, и может помогать полицейскому, в случае необходимости, грамотно выстраивать правовую позицию. Таким образом можно будет уберечься от неправомерных наказаний», – говорит Монастырский.

Проблемные зоны нового устава

Новый дисциплинарный устав нельзя назвать идеальным: там появились значимые нововведения, но проблемные зоны никуда не исчезли. Например, остался нерешенным вопрос с наградным оружием. Эксперты рассказывали, что ежегодно около 500 человек становятся законными владельцами оружия только через награждение.

«Не регулируется канал поощрения работников полиции огнестрельным и холодным оружием. Все мы помним цифры, которые были обнародованы о количестве наградного оружия, которое было вручено МВФ, за последние несколько лет это перешло на сотни людей. Закон не решил вопрос обращения этого оружия. То есть, где оно должно храниться, каким образом человек может им пользоваться. Элементарные юридические вопросы – передается ли такое оружие в наследство, или же возвращается. Много практических вопросов так и не были решены», – отметил Денис Монастырский.

Эксперт также добавил, что с одной стороны, дисциплинарный устав стал положительным моментом, но он не решает и не касается других проблем полиции, которые подвешивают служебного полицейского на крючок руководства.

«В частности, это проблема премирования. Поскольку, на сегодняшний день, не секрет, что зарплата полицейского состоит из премий примерно на 50-60%. И, если ты не будешь выполнять то, что тебе говорит твой руководитель, то останешься просто с голым окладом, который в два раза меньше. И эта проблема остается, поскольку полицейский сейчас может делать неправомерные шаги, выполняя приказы своего руководителя, беспокоясь о том, что он не получит надлежащую зарплату», – резюмировал Монастырский.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал о результативности работы Нацполиции в 2018 году – в частности, в январе-феврале 2018 года правоохранители пресекли деятельность более 60 организованных преступных групп.

Сегодня — День Национальной полиции Украины

Он введен согласно Указу Президента от 4 апреля 2018 года.

После Революции Достоинства в украинском обществе возникла насущная необходимость в реформировании силовых структур, в том числе и в реформировании правоохранительной системы. Уже осенью 2014 года была представлена ​​концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции. В конце концов, 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон «О Национальной полиции». В соответствии с этим законом, основные задачи Нацполиции — реализация государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействие преступности, поддержка общественной безопасности и порядка, предоставление в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые по личным, экономическим, социальным причинам или через чрезвычайные ситуации нуждаются в такой помощи.

4 июля 2015 года новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. В этот день на Софийской площади сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине. Вторым украинским городом, где заработали полицейские, стал Львов, третьим — Одесса.

Начиная с 2016 года, профессиональный праздник Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания Президентом Закона «О Национальной полиции».

Авто остановила полиция: причины и необходимые документы (ИНФОГРАФИКА)

Чтобы не пострадать от действий мошенника в полицейской форме и быть защищенным в спорных ситуациях, водителю необходимо знать свои права.

Национальная полиции регулирует дорожное движение и осуществляет контроль за соблюдением Правил дорожного движения его участниками и за правомерностью эксплуатации транспортных средств на улично-дорожной сети (п. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ О Национальной полиции). Кроме этого, она выдает разрешения на движение отдельных категорий транспортных средств; в случаях, определенных законом, выдает и согласовывает разрешительные документы в сфере безопасности дорожного движения (водительское удостоверение и т.п.) (п. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ О Национальной полиции).

Почему Вас может остановить полицейский

! Помните, что работник полиции обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки ним транспортного средства с подробным описанием основания остановки.

 1. Если водитель нарушил Правила дорожного движения.
 2. Если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства.
 3. Если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, что свидетельствует о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения.
 4. Если транспортное средство находится в розыске.
 5. Если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть.
 6. Если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским, или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП.
 7. Если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения.
 8. Если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;
 9. Нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

Какие документы нужны при остановке авто полицейским

! Правила дорожного движения устанавливают исчерпывающий перечень документов, которые водитель должен иметь при себе – п. 2.1 Правил, а именно:

 • удостоверение водителя на право управления транспортным средством соответствующей категории;
 • регистрационный документ на транспортное средство;
 • в случае установления на транспортных средствах проблесковых маячков и (или) специальных звуковых сигнальных устройств – разрешение, выданное Госавтоинспекцией МВД;
 • на маршрутных транспортных средствах – схему маршрута и расписание движения;
 • полис (сертификат) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Важные советы водителям

Не спешите выходить из автомобиля, пока не выясните намерений полицейского;

Вы имеете право требовать от полицейского предъявить свое служебное удостоверение. Желательно переписать фамилию, имя, отчество, звание, должность полицейского. Не забудьте записать номер нагрудного знака работника.

Документы водитель обязан предъявить исключительно по требованию работника полиции.

В действующем законодательстве не предусмотрена обязанность предоставить документы, а только предъявить для проверки. То есть решать Вам, стоит ли давать в руки Ваши документы инспектору или нет.

Работник полиции не имеет полномочий и прав проверять законность нахождения транспортного средства на территории Украины.

Зафиксируйте автомобиль, на котором несет службу полицейский, и другие остановленные транспортные средства с целью установления потенциальных свидетелей.

Если полицейский заставил Вас остановиться в одном из мест, запрещенных для остановки – зафиксируйте объекты, расположенные возле Вас.

При осмотре по требованию полицейского, Вы самостоятельно открываете багажник, двери салона, демонстрируете закрытые места салона и т.д., а он в свою очередь лишь наблюдает за Вашими действиями и вещами, ни к чему не прикасаясь руками.

Смотрите еще:

 • Написать письмо прокурору области Интернет-приёмная Прежде, чем направить письмо, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы (ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре […]
 • Ценовая дискриминация как инструмент регулирования Ценовая дискриминация как инструмент регулирования Введение. 2 Глава 1 Теоретические основы понятия ценовая дискриминация. 4 1.1. Понятие ценовой дискриминации, ее формы и виды. 4 1.2 Детерминанты эффективности ценовой дискриминации . 16 1.3 Общая характеристика схем ценообразования. 20 […]
 • Использование заведомо ложных документов статья ук рф Использование поддельных документов Доброго времени суток, Хотелось бы узнать, что грозит за использование поддельной медицинской книжки ( в частности печатей) Ответы юристов (2) Здравствуйте Александр.Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных […]
 • Договор ренты в ростове Московская городская служба ренты. МГСР. Услуги по оформлению квартир в ренту. Рента в Москве. Для пенсионеров: Условия по заключению договора ренты: от 1 млн. руб. до 4 млн. руб. сразу на счёт получателя ренты; от 16 до 32 тысяч рублей ежемесячно; 100%оплата коммунальных […]
 • Гаражные кооперативы москва Гаражные кооперативы подрубрика 121099, Москва, Новый Арбат улица, дом 32 Ищете платную парковку машин в центре Москвы? Тогда вы её нашли! Современный многоуровневый подземный паркинг элитного комплекса «Новый Арбат, 32» . КАРАМЫШЕВСКИЙ ГСК гаражный кооператив 123308, Москва, Демьяна […]
 • Постановка на очередь улучшение жилищных условий Постановка на очередь по улучшению жилищных условий Сын 27 лет родился и вырос в Москве, женится на девушке не москвичке ( россиянке проживает в Москве 1 год) .В ноябре у них родится ребенок. У нас с сыном однокомнатная приватизированная квартира 35 м . Могут ли в случае прописки жены […]
 • Оформление завещания на автомобиль Оформление автомобиля по наследству Особенности наследования автомототранспортных средств Если умерший владелец автомототранспортного средства (автомобиля, мотоцикла и др.) при жизни выдал доверенность на управление автомототранспортным средством (автомобилем, мотоциклом и др.), то после […]
 • И о руководителя гсу ск рф по москве Следственное управление по Северо-Восточному административному округу г.Москвы Адрес: 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4, Москва, 127322 (5 этаж) Телефон: 8 (495) 587-77-45Руководитель: Галашко Сергей Кимович График личного приема: понедельник, четверг с 09:00-13:00. Бабушкинский […]
Записи созданы 6936

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх